Podnikatelský plán

Podnikatelský plán by měl být založen na určitém záměru a právě při sestavování záměru je možné odhalit problémy, které dříve nebyla patrné. Dá se tak najít cesta k řešení, což mnohdy může znamenat úsporu významných finančních prostředků. Z vytvořeného podnikatelského plánu je pak možné čerpat informace o budoucích potřebách firmy, jak získat další finanční prostředky, kolik zaměstnanců firma bude mít, nebo kolik jich bude třeba ještě přijmout apod.

Správně sestavený podnikatelský plán by měl být stručný, ale přehledný, měl by vyzdvihnout výhody vyráběného zboží nebo poskytovaných služeb.