Poskytované služby

Naše účetní a daňová kancelář poskytuje služby na poli daňového poradenství a vedení účetnictví a daňové evidence.

jedná se zejména o:

– zpracování předaných účetních dokladů a vedení zákonem stanovených účetních knih a evidencí
– zpracování ekonomických přehledů
– zpracování roční účetní závěrky a podkladů pro daňové přiznání a následní zpracování a podání daňového přiznání k dani z příjmů
– poskytovaní konzultace v oblasti účetnictví a daní
– vyhotovení daňového přiznání DPH a souvisejících podání
– zpracování personální a mzdové agendy, provádění vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, popř. vystavovat na vyžádání zaměstnanců potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách
– vypracovávat přihlášky a odhlášky zaměstnanců na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, vést evidenční listy důchodového pojištění
– zúčastnit se na požádání objednatele případných kontrol FÚ, ZP a SSZ a jiných, souvisejících s podnikatelskou činností objednatele.