Daňová kancelář Alena Vodáková – Viktor Vodák

Alena Vodáková POSKYTUJE TYTO SLUŽBY


Pro každého podnikatele je hlavním zájmem zisk, tedy dosážení toho, aby výnosy přesahovaly náklady. K dosažení těchto výnosů je třeba vyvinout nemalé úsilí k získání a udžení zákazníků a vyhledávání nových obchodních příležitostí. Ovšem trh přináší různá rizika, kterým by se měl umět podnikatel vyhnout anebo je alespoň minimalizovat. Jedna z klíčových oblastí je rovněž správné vedené účetnictví či daňové evidence, komunikace se správcem daně a orgány sociálního zabezpečení, včasné chystání a zasílání podkladů těmto institucím a předcházení možným doměrkům a penalizacím ze strany těchto úřadů a daňová optimalizace spočívající ve správném právním posouzení problému a následných nutných kroků k tomu, aby daňová povinnost byla vybrána správně. Naše daňová kancelář disponuje dlouholetými zkušenostmi na poli poradenství ve věcech daní, vedení účetnictví a daňové evidence.

Daňové poradenství

Daňový systém zahrnuje všechny daně, které jsou na území ČR vybírány. Jedním z požadavků, který je kladen na daňový systém, je daňová spravedlivost, což znamená, že daň, kterou firma do státního rozpočtu odvede, by měla odpovídat jejím možnostem.

Více

Finanční plánování

Co se týče finančního plánu, důležité pro každou firmu je, aby měla sestavený finanční plán, který bude zahrnovat předpokládané výdaje a příjmy, je třeba pamatovat i na náklady za propagaci, náklady na vybavení kancelářských prostor a náklady k zajištění běžné podnikatelské činnosti.

Více

Podnikatelský plán

Podnikatelský plán by měl být založen na určitém záměru a právě při sestavování záměru je možné odhalit problémy, které dříve nebyla patrné. Dá se tak najít cesta k řešení, což mnohdy může znamenat úsporu významných finančních prostředků.

Více

KONTAKT

Alena Vodáková
IČO: 18193307

Školní 3038/8
767 01 Kroměříž

Daňový poradce
ev.č. 1848

Tefefon: +420 573 343 949
e-mail: alena.vodakova@inesys.cz

VODÁKOVÁ s.r.o.

Školní 3038/8
767 01 Kroměříž

IČO: 60741724

Telefon: 733 503 777

KONTAKT

Ing. Viktor Vodák
IČO: 68771762

Školní 3038/8
767 01 Kroměříž

Daňový poradce
ev.č. 4169

Telefon: 737 830 909
e-mail: 4169@kdpcr.org

HAMEA, spol. s r. o.

Školní 3038/8
767 01 Kroměříž

IČO: 18188559

Telefon: 733 503 777

Kde najdete moji kancelář

Moji kancelář najdete v Kroměříži, ve Školní ulici č. 8 v sousedství Penzionu Sonáta.

Pokud se vydáte na cestu od Chropyně, jeďte po silnici č. 435 směr Skaštice, na kraji obce na křižovatce odbočte vpravo, pokračujte stále rovně, poté najedete na dálnici D1, tu opustíte na dálničním výjezdu č. 258 a po silnici č. 367 míříte do Kroměříže. Projedete kolem Celního skladu, Veterinárnísprávy, čerpací stanice Robin Oil, na příští křižovatce odbočíte vpravo do Školní ulice, po levé straně Penzion Sonáta a ve vedlejší budově najdete moji kancelář.

Ze směru od Holešova jedete po silnici č. 432 směr Třebětice, přijedete k dálničnímu nájezdu a pokračujete po silnici D 55 a D 1, dálnici opustíte na výjezdu č. 258 a po silnici č. 367 pokračujete směr Kroměříž, míjíte Celní sklad, na kraji města po levé straně budova Veterinární, čerpací stanice Robin Oil, za autobusovou zastávkou odbočíte vpravo a jste v ulici Školní, zaparkujte u budovy vedle Penzionu Sonáta a jste na místě.

Ze směru od Otrokovic pojedete po silnici D 55 a D1 směr Kroměříž, dálnici opustíte na výjezdu č. 258, dál pokračujete po silnici č. 367 Kojetínská, míjíte Celní sklad, V Kroměříži projíždíte kolem Veterinární správy, čerpací stanice Robin Oil, za autobusovou zastávkou odbočíte vpravo a přijíždíte k mojí kanceláři, zaparkujete a jste v cíli.